Gouden Neuzen van 2018. De genomineerden.

Op initiatief van de Stuurgroep Sint-Andries wordt sedert 1990 jaarlijks een Gouden Neus uitgereikt aan een bewoner, een vereniging en een ambtenaar die zich uitzonderlijk engageert voor onze wijk. Er zijn telkens 3 genomineerden per categorie.
Wij zijn dit jaar 1 van de genomineerden met onze Kloosterstraat vereniging.

Zaterdag 27 januari gaat de uitreiking van de Gouden Neuzen door in Costa Sint-Andries . Paul Cordy zal aanwezig zijn en burgemeester Bart De Wever deelt de Gouden Neuzen uit aan de bewoners.

De (Gouden) Neus refereert naar Frans De Neus, een kleurrijke, volkse wijkbewoner die een standbeeld heeft op het Neuzenplein. De Neus figureerde ook in tal van voorstellingen in de poesjenellenkelders in de wijk.

De Gouden neus.jpg
Karen Das